ကင္မရာတစ္လံုး၏အေျခခံFocusing Settingမ်ားအေၾကာင္း တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း

Unicode Version | Zawgyi-One Version

ကင္မရာ တစ္လံုး၏ အေျခခံ Focusing Setting မ်ား အေၾကာင္း တစ္ေစ့ တစ္ေစာင္း

အပိုင္း (၁ )

 ***ဤေဆာင္းပါးသည္ ဓာတ္ပံုပညာရွင္ ဦးစုိးလိႈင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဦးစုိးလိႈင္၏ အျခားေသာေဆာင္းပါးေကာင္းမ်ားကုိ သူ၏ ကုိယ္ပုိင္ blog ျဖစ္ေသာ Country Road တြင္လည္း သြားေရာက္ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။

ကင္မရာ တစ္လံုးကို သာမန္ Auto Mode မ်ား ႏွင့္ ရိုက္ရံု အဆင့္မွတစ္ဆင့္ တက္ကာ ရိုက္ မည္ ဆိုပါက ကင္မရာ Setting ဆိုင္ရာ မ်ားအနက္ အေျခ ခံ Setting မ်ားကို သိထားျခင္း ျဖင့္မိ မိ က ကင္မရာ ကို လိုသလို ေစ စားနိုင္ မည္ ျဖစ္ပါသည္

Basic Setting

ဓါတ္ပံု တစ္ပံု ရိုက္ ေတာ့ မည္ ဆိုလွ်င္ Focusing ၏သေဘာ မ်ားကို ကနဦး သေဘာေပါက္ ရန္ လိုမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဓါတ္ပံု တစ္ပံု ကို ရိုက္ ပါက ျပတ္သား မွဳ ရ ရွိေရး သည္ အဓိက ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႕ ျပတ္သားရန္ Focusing တိက် ရန္ လိုပါသည္။

Fousing အပိုင္းတြင္ အဓိက Mode ႏွစ္ခု ရိွပါသည္။

မိမိ အေနႏွင့္ မည္သို႕ Focus လုပ္လိုသည္ ဆိုသည့္ Autofocus Mode မ်ား ႏွင့္ မည္သ ည္ ေနရာကို Focus လုပ္လို သည္ဆို သည့္ AF-Area Mode တို႕ ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ တြင္ တစ္ပိုင္းစီ  ကို ေဖၚျပ ပါမည္။

 Autofocus Mode and AF-Area Mode

အထက္တြင္ ေဖၚ ျပ ထားသကဲ့ သို႕ ကင္ မရာ မ်ား တြင္ ေယဘူယ် အားျဖင့္ ဓါတ္ပံု  ရိုက္သူက မည္သို႕  ေသာ ပံုစံမ်ိဳး ႏွင့္ Focus လုပ္ လိုသည္ကို ေရြး ခ်ယ္ နိုင္သည့္ Autofocus Mode  ႏွင့္ မည္သည္ ေနရာ မ်ား အား Focus လုပ္ လိုသည္ကို ေရြးခ်ယ္ နိုင္သည့္ အတိုေကာက္ အားျဖင့္ ( AF-Area Mode ) ဟု ေခၚသည့္ Auto Focus Area Mode ဟူ ၍ ႏွစ္ပိုင္း  ၏ ေဆာင္ရြက္ မွဳ မ်ားကို ေဖၚျပ ပါမည္။

 Autofocus Mode တြင္-

အမွတ္စဥ္ အတုိေကာက္ ေဆာင္ရြက္ မွဳ ကင္မရာ Control Panel တြင္ ျမင္ရမည့္ ျမင္ကြင္း
 

1.

 

AF-A

Auto-servo AF

 

Subject ျငိမ္ေနစဥ္ ကင္မရာက အလို အေလွ်ာက္ Single-Servo ျဖင့္ Focus လုပ္မည္ ျဖစ္ျပီး 

သာမန္ ေရႊ႕ လွ်ားသည့္ အခ်ိန္ တြင္ Continuous-servo သို႕ အလိုအ ေလွ်ာက္ ေျပာင္း ကာ Focus  လုပ္ ေပး သည့္ Mode ျဖစ္ပါသည္။ ကင္မရာ Firmware က သူ႕ ဟာ သူ ဆံုး ျဖတ္ကာ Focus လုပ္ ပါ လိမ့္ မည္။

Focus Points မ်ားသည္  တစ္ ဘက္ ဇယား ရွိ ပံုပါ Points  မ်ား အတြင္း ၌  ကင္မရာ Firmware ကဆံုးျဖတ္ေပးသကဲ့ သို႕ ေျပာင္းလဲ ေနပါ လိမ့္မည္။

 

 

 1

2. AF-S

Single –servo AF

လွဳပ္ရွား မွဳ မရွိဘဲ ျငိမ္ေနသည့္ Subject ကို Single Point ျဖင့္ Focus လုပ္ကာ  ရိုက္သည့္ Mode ျဖစ္ပါသည္။ လို သည့္ေနရာ သို႕ တစ္ဘက္ ဇယား ကြက္ ပါ အလယ္ ရွိ Focus Point ေလးကို ေရြ႕ ယူ ကာ Focus လုပ္နိုင္ပါ သည္။

Shutter-Release Button ကို တစ္၀က္ ႏွိပ္ထားပါက Focus Lock ျဖစ္သြားပါ လိမ့္မည္။ In-Focus Indictor ျပ ၍ Focus မိမွသာ Shutter-Release Button ကို အဆံုး ႏွိပ္ နိုင္ ပါလိမ့္ မည္။

 

 2
3. AF-C

Continuous-servo AF

ေရႊ႕လွ်ားေနသည့္ Subject ကို ယင္း ေရႊ႕ လွ်ား ေနသည္ ေနာက္ လိုက္ ကာ Focus လုပ္ ေပးသည့္ Continuous Focusing Mode ျဖစ္ပါသည္။ Shutter-Release Button  ကို တစ္၀က္ ႏွိပ္ ထားပါက ကင္မရာ သည္ Predictive focus tracking စနစ္ ျဖင့္ ေရႊ႕ လွ်ားေန သည့္ Subject ၏ ေနာက္ သို႕ လိုက္ကာ ေတာက္ေလွ်ာက္ Focus လုပ္ေနပါ လိမ့္ မည္။ Focus မိသည္ ျဖစ္ေစ၊ မမိ သည္ျဖစ္ေစ Shutter-Release Button ကို ႏွိပ္ ကာ ရိုက္ နိုင္ပါသည္။  

 AF-Area Mode

AF-Area Mode တြင္မူ  Niko D-7000 ၏ View Finder ၌ ေတြ႕ ရမည့္ ျမင္ကြင္း  ကို ေအာက္ ပံု တြင္နမူ နာျပထားပါသည္။ D-7000 Manual တြက္ ပါရွိသည့္ ပံု ကို ျပန္ ရိုက္ကူး ေဖၚျပ ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 3

အထက္ပံု တြင္ ေဖၚျပထာသည့္-

 

  • Single Point AF သည္ မိမိ ေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္ ေပးသည့္ ေနရာ တစ္ခု ထည္း ကိုသာ Focus လုပ္ပါလိမ့္ မည္။

 

  • 9-Point dynamic –Area AF, သည္ ထို 9-Point  ဧရိယာ အတြင္း လွဳပ္ ရွားေန သည့္ Subject မ်ားကို  Focus  လုပ္ပါမည္။ ( အေျပး ျပိဳင္ ပဲြ တြင္ မ်ားစြာ မျမန္ လွဘဲ ဦးတည္ရာ တစ္ဘက္ထည္း သို႕ ေျပးေနသည့္ သီးျခား Subject  မ်ား အားရိုက္ ရန္ သင့္ ေလွ်ာ္သည့္ Mode ျဖစ္ပါသည္။

 

  • 21-Point dynamic – area AF, သည္ အဆိုပါ 21-Point ဧရိယာ အတြင္း လွဳပ္ ရွာေနသည့္ Subject  မ်ားကို Focus လုပ္ ပါမည္။ ( ေဘာလံုးပဲြ ကဲ့ သို႕ ဦးတည္ရာ အမ်ိဳးမ်ိဳး သို႕ ျမန္ ဆန္ စြာ ေျပးေနသည့္ Subject  မ်ား အားရိုက္ ရန္ သင့္ ေလွ်ာ္သည့္ Mode ျဖစ္ပါသည္။)

 

  • 39-Point dynamic – area AF, သည္ သည္ အဆိုပါ 39-Point ဧရိယာ   အတြင္း လွဳပ္ ရွားေနသည့္ Subject  မ်ားကို Focus လုပ္ ပါမည္။ Focus ဖမ္းသည္ ့ ဧရိယာ က်ယ္ လာပါသည္။ (အလြန္လွ်င္ ျမန္စြာ စြာေရႊ႕လွ်ားေနေသာ ေၾကာင့္ Frame လုပ္ရန္ ခက္ေသာ အရွိန္ ႏွင့္ပ်ံသန္း ေနသည့္ ငွက္ မ်ားကိုရိုက္ရန္  သင့္ ေလွ်ာ္သည့္ Mode ျဖစ္ပါသည္။)

 

  • 3D Tracking သည္ Shutter Release Button ကို တစ္၀က္ ႏွိပ္ထားပါ ပတ္၀န္း က်င္ ရွိ အေရာင္ ( Colour ) ကို ကင္မရာ ကမွတ္ထားလိုက္ျပီး  မိမိ မွတ္သား ေပးလိုက္ေသာ အေရာင္ရွိသည့္ Subject ကို လိုက္ ကာ Focus လုပ္ပါသည္။ ေနာက္ခံ အေရာင္ ႏွင့္ Subject တို႕ ၏ အရာင္ မ်ား နီးစပ္ေနလွ်င္ ကင္မရာက Fous ယူ ရာ တြင္ အခက္အခဲ ရွိျပီး မွားတတ္ ပါသည္။ AF-A, AF-C တို႕ ႏွင့္ Tracking တြင္ တဲြ သံုး နိုင္ပါသည္။

 

  • Auto-Area AF  တြင္ ကင္မရာသည္ အလိုအေလွ်ာက္ Subject ကို Detect လုပ္ပါသည္။ Focus Point ကို ကင္မရာက ေရြးခ်ယ္ ေပးသည့္ နည္း ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ခံ ရွဳခင္း နွင့္ လူ တုိ႕  တဲြ ရိုက္ရာ တြင္ Aperture က်ယ္က်ယ္  ရိုက္ ပါ မူ ေရွ႕ ရွိ လူ ပံု ေသးေသး ထက္ ေနာက္က ထင္ရွားေန သည့္ ေနာက္ခံ ကို Focus ယူ တတ္ ပါသည္။  ထို႕ေၾကာင့္ လိုအပ္ သည့္ လူ ပံု သည္ ျပတ္ သား ျခင္း မရွိျဖစ္တတ္သည္ကို ကို သတိထားရ မည့္ Mode ျဖစ္ပါသည္။

   

Autofocus Mode ႏွင့္ AF-Area Mode တို႕ တဲြ ကာ အသံုး ျပဳျခင္း။

Nikon D 7000 ကို နမူ နာ ျပ ထားသည့္ အတြက္  ကင္မရာ Lens ၏ ကင္မရာ ကိုယ္ထည္ ႏွင့္ ထိေနသည့္ ဘယ္ ဘက္ ေဘး က ခလုပ္ ကေလး ကို ဖိ ကာ ကင္မ ေနာက္ရွိ Comand dile ကို လွည့္ လွ်င္ Autofocus Mode ေျပာင္း မည္ ျဖစ္ျပီး ၊ ကင္မရာေရွ႕ ရွိ Subcomand diule ကို လွည္း လွ်င္

 

No.

 

Autofocus Mode Autofocus Mode မ်ား နွင့္ တဲြ ဘက္ သံုး နိုင္သည့္ AF-Area Mode

 

1 AF-A AF-Area Mode အားလံုး ႏွင့္ တဲြ သံုးနိုင္ပါသည္။

 

2 AF-S Auto- Area AF Mode ႏွင့္ Single Point AF Mode ႏွစ္ခု  ႏွင့္သာ တဲြ သံုး နုိင္ပါသည္။
 
3 AF-C AF-Area Mode အားလံုး ႏွင့္ တဲြ သံုးနိုင္ပါသည္။ သို႕ရာတြင္ Subject ၏ လွ်င္ျမန္စြာ လွဳပ္ ရွားေန သည့္ အရွိန္ေပၚ မူတည္ကာ Subject 9-Poins, 21-Points, 39-Points Area Mode တို႕ နွင့္ တဲြ ဘက္ သံုး ပါက ပို၍ တိက် မွဳ ရရွိနိုင္ပါသည္။

( အလြန္ ျမန္သည့္ င်က္ မ်ား ပ်ံေနသည္ ကိုရိုက္ပါက AF – (C ) ကို  39-Point ျဖင့္ တဲြသံုးပါသည္။ ) D-7100 တြင္ မူ 51-Point ျဖင့္ တဲြ သံုးပါသည္။

 

 အထက္ပါ Dynamic Mode မ်ား တြင္ အထက္ပံု တြင္သာ 9-Poins, 21-Points, 39-Points တို႕ ကို အစက္ ကေလးမ်ားစြာ ျဖင့္ Point မ်ား၏ဧရိယာ ကို ျမင္သာေစရ န္ ျပထားေစကာမူ အမွန္ တကယ္ View Finder တြင္ ၾကည့္ လွ်င္ Active ျဖစ္ေနေသာ Active Focus Point လွဳပ္ ရွားေနသည္ ကိုပင္ ျမင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

အၾကမ္း အားျဖင့္ ဆိုရပါ မူ အရွိန္ ျမန္ ျမန္ ႏွင့္ ပ်ံသန္းေနသည့္ အေကာင္ ေသးေသး ငွက္ မ်ားကို  D 7000 တြင္ မူ Auto Focus Mode ၏ AF-C ႏွင့္ AF Area Mode တြင္ ပါ၀င္သည့္  Dynamic 39-Point သာ ရွိ သျဖင့္ Dynamic 39-Point သာ တဲြ သံုးေသာ္ လည္း D 71000 တြင္ မူ Dynamic 51-Point ရွိသျဖင့္ အမ်ား ဆံုး Focus Point ရွိ သည့္ Dynamic 51-Point ႏွင့္သာ တဲြ သံုးပါသည္။

 အေကာင္ၾကီးၾကီး ႏွင့္ ခတ္ ေလးေလး ပ်ံေနသည့္ လင္းဒ ကဲ့သို႕ ငွက္မ်ား အတြက္ မူ မ်ား AF-Area Mode Point နည္းသည့္  9-Poins, 21-Points, တို႕ႏွင့္ လည္း တဲြကာ သံုးနုိင္ပါသည္။

 

 Single Point Focus

AF-Area Mode ရွိ Single Point AF  သည္ မိမိ လိုသည့္ ေနရာကို ကြက္ တိ Focus လုပ္ သည္ နည္း ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ Serious Photographer မ်ား အမ်ားဆံုး သံုးသည္ နည္း ျဖစ္ပါသည္။

မည္ သို႕ေသာ  တိတိက်က်  Subject မွ မပါသည့္ ရွုခင္း ကဲ့ သို႕ ပံု မ်ား ရိုက္သည့္ အခ်ိန္တြင္သာ  ကင္မရာ က Focusing ကိုေရြး ခ်ယ္သည့္ Auto-Area AF  ကိုသံုးၾကသ ည္ဟု သိရွိရပါသည္။ သို႕ ရာ တြင္ Single Point Focus မ်ာ မူ မိမိ လိုသည့္ ေနရာ (Area) အား Focus လုပ္ ျခင္း ျဖင့္  မိမိ လိုသလို ထိန္း ခ်ဳပ္ နိုင္ပါသည္။

 Single Point Focus ကို စတင္ သံုးစဥ္က Single Point Focus က်ေရာက္သည့္ ေနရာ မဟုတ္သည့္ အျခားေသာ ေနရာ မ်ား ၏ ျပတ္သား မွဳ အတြက္ စိတ္ ပူ မိခဲ့ ပါသည္။ Single Point Focus ေနရာ သာလွ်င္ ျပတ္သားေနျပီး က်န္ေသာအရာ မ်ား ၏ ျပတ္သား  မွဳ က် သြားးေလ မလား ဆိုသည့္ စိုးရိမ္ မွဳ ျဖစ္ပါသည္။

 

ဓါတ္ပံုသမား  တစ္ဦးက “ သူသည္ လူ သံုး ဦး ရင္ေဘာင္ တန္း ကာ ယွဥ္ ၍ ရပ္ ေနရာတြင္  အလယ္ က လူ ကို Single Point Focusing လုပ္မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ဤ ကဲ့ သို႕ လုပ္ရာ တြင္ အဆိုပါ လူ ၏ ေဘး ဘယ္-ညာ ရွိ လူ နွစ္ဦး Focus မွ လြတ္ကာ မျပတ္မသား ျဖစ္ေလ မည္ လား” ဟူ ေသာ ေမးခြန္းကို Forum တစ္ခုတြင္ ေမး ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ ခဲ့ ရပါသည္။

 

အဆိုပါ ေမးခြန္းကို ၀ါရင့္ ဓါတ္ပံု ဆရာ တစ္ဦးက “ Focus doesn’t fall off side to side. It only falls off front to back.”  Focus ၏ သက္ေရာက္ မွဳသည္ ေဘး တိုက္ သက္ေရာက္ျခင္း မရွိဘဲ ေရွ႕ ႏွင့္ ေနာက္ တို႕ တြင္သာ သက္ေရာက္မွဳ ရွိသည္ဟူ၍  ျပန္လည္ ေျဖၾကား သည့္ စာပိုဒ္ေလး တစ္ခု ကို ေတြ႕ လိုက္မိပါသည္။

အေၾကာင္း မွာ Focus ဆိုသည္ မွာ Plane of Focus တစ္ျပင္ လံုးေပၚ တြင္ တန္ဘိုး တူ  က်ေရာက္ သည့္ အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။

  Single Point Focus သည္ Focal Plain ေပၚ ရွိ မိမိ အေလး အနက္ ျပလိုသည့္ ေနရာ ကို အတိအက် Focus ျဖတ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္္ပါ ပံု မ်ား မွာ Single Point Focusing ေပးထားသည့္ ေနရာ မ်ားကို နမူနာ ျပထားသည့္ ပံု မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ေလးေထာင့္ ကြက္ ငယ္ေလးသည္ Single Point Focus ေနရာ ျဖစ္ပါသည္။

 

 4

  

 5

ေအာက္ပါပံု မွာ မူ ေျပးေနသည့္ ေခြးကို Auto-Area AF   ယူ ထားသည့္ ပံု ျဖစ္ပါသည္ ။ ပံုတြင္ ျမင္ရေသာ ေလးေထာင့္ ကြက္မ်ားသည္ Auto-Area AF    ယူထား သည့္ ေနရ မ်ားျဖစ္ပါသည္ ။ ကင္မရာက Single Point  Focusing ႏွင့္ Auto-Area AF   တို႕ တြင္ Focus Point မ်ား ယူ ပံု ကို ထင္ရွားစြာ ျမင္နိုင္ပါသည္။

 

 6

 

 အနီး ၊ အေ၀း မတူ သည့္ Subject မ်ား အေပၚ က်ေရာက္ေသာ Focus

 ေအာက္ပါ ပံု မွာ Single Focus Point သည္ နွဳတ္ ခမ္း ေပၚတြင္ က် ေနသည့္ ပံု ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ ေၾကာင့္ Focus Point ၏ ေနာက္ သို႕ ေရာက္ေနသည့္ မ်က္ လံုး မွာ ၀ါး ေနသည္ကို ေတြ႕ နိုင္ပါသည္။ နွဳတ္ခမ္းကို အထူးျပဳ ရိုက္ ကူးလိုလွ်င္ ဤ ပံု သည္ ေကာင္းမြန္ မွန္က န္ သည္ ဟု ဆိုနုိင္ပါသည္။ သို႕ ေသာ္ မ်က္လံုးကို အထူးျပဳ ျပသ လိုသျဖင့္ ရိုက္ကူး သည့္ ပံု ျဖစ္ပါမူ Focus လဲြ ေနသည္ဟု ဆိုရပါမည္။

  7

 

ေအာက္ပါ ပံု မွာ Focus Point သည္ မ်က္လံုး ေပၚတြင္ က် ရမည့္ အစား မ်က္မွန္ေပၚ တြင္ က် ေနသည့္ ပံု ျဖစ္ပါသည္။ Focus သည္ အထူးျပဳ ျပသ ရမည့္ မ်က္လံုး အစား ယင္း၏ ေနာက္တြင္ရွိ မ်က္မွန္ေပၚသို႕ ေက်ာ္ကာ က်ေရာက္ေန သျဖင့္ မ်က္လံုး၏ျပတ္ သား မွဳ သည္ ေလွ်ာ့ သြားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

8
ISO 200, f2.0, Shutter Speed 1/1000.

ေအာက္ ပါပံု တြင္ မူ Focus သည္ Subject ၏ ပုခံုး တြင္ က်ေနသျဖင့္ ပုခံုး ႏွင့္ ပု ခံုး ထက္ရွိ အက်ၤီ ျပတ္သားေနျပီး ပုခံုး၏ ေရွ႕ တြင္ ရွိ မ်က္ နွာ အနည္းငယ္ ၀ါး ေနသည္ကို  ေတြ႕  နိုင္ပါသည္။

ISO 100, f2.8, Shutter Speed 1/200.
ISO 100, f2.8, Shutter Speed 1/200.

အထက္ပါ ပံု မွာ Apertureအက်ယ္ ျဖစ္သည့္ f-2.8 ႏွင့္ ရိုက္သည့္ အတြက္ Subject ပု ခံုး ၏ ေရွ႕ ႏွင့္ ေနာက္ ေနရာ မ်ား ျပတ္သား မွဳ ေလွ်ာ့ ေနေသာ္လည္း Aperture f-16ေလာက္ ႏွင့္  သာ ရိုက္မည္ ဆိုပါ Depth of Field ထူလာကာ ယခု ပံု တြင္ ၀ါး ေနသည့္ ေနရာ မ်ား သည္ ျပတ္သား သင့္ သေလာက္ ျပတ္ သား လာ မည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

အထက္ ပါ နမူနာ ပံု မ်ား အားလံုးသည္ Aperture က်ယ္က်ယ္ ႏွင့္ ရိုက္ထားသည့္ ပံု မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ Apertureက်ဥ္းက်ဥ္း ႏွင့္ ရိုက္ မည္ ဆုိုပါက Single Focus Point ၏ အျပင္ဘက္ အနီးပတ္၀န္းက်င္ ေနရာ မ်ားရွိ ျပတ္သား မွဳ ေလွ်ာ့နည္း ေနသည္ကို ဤ ကဲ့ သို႕ သိသာ နိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။

 

လူ တစ္ဦး ထည္း မဟုတ္ဘဲ တစ္ဦး ထက္ ပိုသည့္ လူ မ်ားကို ရိုက္ရာ တြင္ လူ တစ္ဦး ၏ မ်က္လံုး ကို Focus ဖမ္း ရပါမည္ျဖစ္ျပီး အျခားသူမ်ား လည္း ျပတ္သား မွဳ ရွိလာေစရန္ Aperture ကို လည္း လို အပ္ သည္ အထိ က်ဥ္း ေပးရန္ လိုပါသည္။

ေအာက္ပါ ပံု တြင္ လူ (၃) ဦး အနက္ အလယ္ရွိ ခေလး ၏ မ်က္ လံုးကို Focus ဖမ္းထားပါသည္။

10

11

ေအာက္ပါ ပံု မွာ ခေလး အၾကီး မေလး၏ မ်က္ လံုးကို Focus ဖမ္း ထားကာ ISO 100, f- 1.8, Shutter Speed 1/320 – Aperture က်ယ္က်ယ္ ျဖင့္ ရိုက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

12

အဆိုပါ ပံု ကို ပံုၾကီး ခ်ဲ႕ ၾကည့္ရာ တြင္ Main Subject ျဖစ္သူ အၾကီးမေလး၏ ဘယ္ဘက္ ရွိ ခေလး ငယ္၏ မ်က္လံု းမွာ Main Subject ၏ မ်က္ လံုး ေလာက္ ျပတ္သား မွဳ မရွိ သည္ကို ေတြ႕ နိုင္ပါသည္။ Aperture က်ယ္ သည့္ ရိုက္ခ်က္ ျဖစ္သျဖင့္ Single Point Focusing သည္ Focus ေထာက္သည့္ ေနရာ ကိုသာ အတိအက် ယူ လိုက္သည္ ကို ေတြ႕ နိုင္ပါသည္။ အေလး ငယ္ ေလးမွာ Main Subject ခေလးမေလး ၏ အေရွ႕ သို႕ အနည္း ငယ္ ေရာက္ေရာက္ေနသည့္ အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။

 13

 

သို႕ ရာတြင္ ေအာက္ပါ ပံု မွာ မူ Focus Point ကို အလယ္ ရွိ ခေလး ကိုသာ ယူ ထားေသာ္လည္း  f-4, Shutter speed 1/ 320 ျဖင့္ Aperture ကို က်ဥ္း ကာ ရိုက္သည့္ အတြက္ ေဘး ႏွစ္ဘက္ရွိ ခေလး ပါ ျပတ္ သား ေနသည္ ကို ေတြ႕ နိုင္ပါသည္။ Aperture သည္ အထက္ပံု ရိုက္သည္ထက္ ပို က်ဥ္း သည့္ f – 4 ျဖစ္ ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

 14

ေအာက္ပါ ပံု တြင္ Single Focus Point ကို ကစားစရာ အရုပ္ ေပၚ တြင္ ယူ ထားသည္။ Aperture f-1.8 ျဖင့္ ရိုက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႕ ေၾကာင့္ ယင္းေနာ က္ ရွိ လူ သည္ ၀ါးေနပါသည္။

ISO 100, f1.8, Shutter Speed1/100
ISO 100, f1.8, Shutter Speed1/100

***ဤေဆာင္းပါးသည္ ဓာတ္ပံုပညာရွင္ ဦးစုိးလိႈင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဦးစုိးလိႈင္၏ အျခားေသာေဆာင္းပါးေကာင္းမ်ားကုိ သူ၏ ကုိယ္ပုိင္ blog ျဖစ္ေသာ Country Road တြင္လည္း သြားေရာက္ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။

 


Digital Photography Myanmar ရဲ့ ဒီေဆာင္းပါး ကိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္တယ္ဆိုရင္ share လုပ္ၿပီးထပ္ေဝမွ်ႏိုင္ပါတယ္။ ေဆာင္ပါးအသစ္ေတြအခ်ိန္နဲ႔ တေျပးညီဖတ္ရဖုိ႔ အတြက္ Digital Photography Myanmar ရဲ႕ Facebook page ကုိလည္း Like/follow လုပ္ေပးပါ။

1 Comment on ကင္မရာတစ္လံုး၏အေျခခံFocusing Settingမ်ားအေၾကာင္း တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*