သင့္ရဲ႕ flash မီးႏွင့္ ဘီစကစ္ ဘူးခြံကိုအသုံးျပဳၿပီး အလင္းေရာင္ effect ေတြဖန္တီးၾကမယ္

April 2, 2017 Jedi 0

Unicode Version | Zawgyi-One Version သင့္ရဲ႕ flash မီးႏွင့္ ဘီစကစ္ ဘူးခြံကိုအသုံးျပဳၿပီး အလင္းေရာင္ effect ေတြဖန္တီးၾကမယ္ သင္သိပါသလား တစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕အမိႈက္ဆုိတာ အျခားတစ္ေယာက္အတြက္ ရတနာ ျဖစ္ႏုိင္တယ္ဆုိတာ? Academy of Photography […]

Macro ရုိက္ကူးနည္းအေျခခံမ်ား

November 3, 2016 Jedi 0

Unicode Version | Zawgyi-One Version မက္ခရုိဓာတ္ပံုပညာ တနည္းအားျဖင့္ အနီးကပ္ရုိက္ကူးတဲ့ ဓာတ္ပံုပညာဆုိတာ ထင္ရွားတဲ့ ဓာတ္ပံုပညာရပ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ လြယ္ကူစြာနဲ႔ရုိက္ကူးႏုိင္တဲ့ ဓာတ္ပံုပညာရပ္ျဖစ္သလုိ အလြန္လည္း က်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။ သစ္ရြက္ေတြ ပန္းပြင့္ေတြ တြားသြားပုိးေကာင္ေတြရဲ႕ အနီးကပ္ ပံုရိပ္ေတြကုိ […]

ေမာ္ဒယ္မဟုတ္သူမ်ားအတြက္ ကင္မရာေရွ႕ကိုယ္ဟန္ျပနည္း ၇-နည္း (အပိုင္း-၂)

July 24, 2016 Zaw 2

Unicode Version | Zawgyi-One Version ေမာ္ဒယ္မဟုတ္သူမ်ားအတြက္ ကင္မရာေရွ႕ကိုယ္ဟန္ျပနည္း ၇-နည္းရဲ့ ဒုတိယပိုင္းအဆက္ကို ဆက္လက္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။ ပထမပိုင္းကို ေအာက္ပါ link မွာဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။ – ေမာ္ဒယ္မဟုတ္သူမ်ားအတြက္ ကင္မရာေရွ႕ကိုယ္ဟန္ျပနည္း ၇-နည္း (အပိုင္း-၁) Digital […]

ေမာ္ဒယ္မဟုတ္သူမ်ားအတြက္ ကင္မရာေရွ႕ကိုယ္ဟန္ျပနည္း ၇-နည္း (အပိုင္း-၁)

July 23, 2016 Zaw 0

Unicode Version | Zawgyi-One Version လူတိုင္းေမာ္ဒယ္ေတြကိုဓာတ္ပံုမ႐ိုက္ပါဘူး။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ေန႔စဥ္ေတြ႕ျမင္ေနရတဲ့ လူေတြကိုပဲ ေမာ္ဒယ္လိုသေဘာထားၿပီး႐ိုက္ေနရတာပါ။ ဒီေတာ့ ေမာ္ဒယ္မဟုတ္သူေတြ ကင္မရာေရွ႕ကိုယ္ဟန္ျပမ်က္ႏွာမထားတတ္တဲ့အခါမွာ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ။ (ဤေနရာတြင္ ေမာ္ဒယ္မဟုတ္သူမ်ားဆိုသည္မွာ modelling ပညာရပ္အား တတ္ကၽြမ္းမႈမရွိသူမ်ား အားဆိုလိုပါသည္။) […]

မီးမိုးရြာျခင္း - A Steel Wool Experiment

July 19, 2016 Zaw 0

Unicode Version | Zawgyi-One Version “Creating Fire Rain: A Steel Wool Experiment” အမည္ရွိတဲ့ ၄-မိနစ္စာ ဗီဒီ႐ိုက်ဴတိုရီရယ္တစ္ပုဒ္ကို GoPro ထုတ္လြင့္လိုက္ပါတယ္။ steel wool ကိုသံုးၿပီး […]

1 2 3