ကင်မရာတစ်လုံး၏အခြေခံFocusing Settingများအကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း

August 15, 2016 Jedi 1

ကင်မရာ တစ်လုံး၏ အခြေခံ Focusing Setting များ အကြောင်း တစ်စေ့ တစ်စောင်း အပိုင်း (၁ )   ***ဤဆောင်းပါးသည် ဓာတ်ပုံပညာရှင် ဦးစိုးလှိုင်၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ပြန်လည်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဦးစိုးလှိုင်၏ အခြားသောဆောင်းပါးကောင်းများကို […]