သင့္ရဲ႕ flash မီးႏွင့္ ဘီစကစ္ ဘူးခြံကိုအသုံးျပဳၿပီး အလင္းေရာင္ effect ေတြဖန္တီးၾကမယ္

April 2, 2017 Jedi 0

Unicode Version | Zawgyi-One Version သင့္ရဲ႕ flash မီးႏွင့္ ဘီစကစ္ ဘူးခြံကိုအသုံးျပဳၿပီး အလင္းေရာင္ effect ေတြဖန္တီးၾကမယ္ သင္သိပါသလား တစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕အမိႈက္ဆုိတာ အျခားတစ္ေယာက္အတြက္ ရတနာ ျဖစ္ႏုိင္တယ္ဆုိတာ? Academy of Photography […]

ဘယ္ေသာအခါမွ မေမ့ေလ်ာ႔သင့္တဲ့လူပံုရုိက္ကူးနည္း လမ္းညႊန္ခ်က္ ၁၄ ခ်က္

November 10, 2016 Jedi 3

Unicode Version | Zawgyi-One Version Portrait ဓာတ္ပံုပညာသုိ႔မဟုတ္ လူပံုအလွရုိက္ကူးျခင္း ဓာတ္ပံုပညာလမ္းညႊန္ခ်က္ေတြဟာ ရုိးရွင္းတဲ့ သာမန္ အခ်က္ကေလးေတြကေန မလြယ္ကူတဲ့အလုပ္မ်ိဳးျဖစ္တဲ့ ကေလးငယ္ေတြကုိ ျငိမ္ေအာင္ေနခုိင္းတာမ်ိဳးအထိ က်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။ ဓာတ္ပံုဆရာအမ်ားစုက သူတုိ႔ရဲ႕မိသားစုေတြ မိတ္ေဆြေတြရ႕ဲ ပံုရိပ္ေတြကုိ ရုိက္ကူးဖုိ႔ […]